top of page
חוזים

חוזים

 

המשרד מלווה את לקוחותיו בכל שלבי עריכת החוזה, החל משלב בדיקת הנתונים המשפטיים של העסקה ובהמשך בליווי הליכי התכנון, הבנייה וההתקשרות עם בנקים ומוסדות פיננסיים, המממנים את הרכישה ו/או הבנייה. בנוסף, המשרד מטפל גם במכירת דירות, חנויות ומשרדים ודואג לביצוע הליכי הרישום של נכסים אלה, לרבות רישום פרצלציות ובתים משותפים.

 

בפעולותיו אלו נלקח בחשבון גם היבט המיסוי של כל עסקה.

 

בייצגו לקוחות פרטיים בחוזים למכירת דירה עומדת לנגד עיני עו"ד חפץ כל העת ההכרה, כי מכירת דירה או רכישת דירה מהווה את העסקה הגדולה ביותר, שהאדם הפרטי יבצע בימי חייו. אנו במשרד מאמינים, כי בחוזי מכירת דירה שני הצדדים לעסקה נמצאים באותו צד, ועל כן אנו פועלים להגינות ולשקיפות של כל הצדדים המעורבים.

 

המשרד מטפל במגוון רחב של הסכמי שכירות: דירות, משרדים, חנויות, מחסנים וכו'.

 

המשרד מייצג לקוחות פרטיים ורשתות, השוכרות חנויות בנכסים מסחריים, ובעלי חנויות ומשרדים, המשכירים את נכסיהם. שכירת נכסים, הנמצאים במגדלי משרדים ובמרכזים מסחריים, כרוכה גם בעריכת חוזי ניהול מורכבים.

 

למשרד ניסיון רב בעריכת הסכמי פינוי מוסכם של נכסים מסחריים תוך פיצוי השוכר היוצא על השקעותיו במושכר.

 

בנוסף, עוסק המשרד בעריכת חוזי שכירות משנה לגבי המושכר כולו או חלקו.  

 

 

 

 

bottom of page