top of page
קבוצות רכישה

קבוצות רכישה

 

 

המשרד מלווה קבוצות רכישה, שחבריהן רוכשים במשותף קרקע לצורך בניית דירות או נכס מסחרי. המשרד עורך את מסמכי הגיבוש של קבוצת הרכישה ובודק עבור קבוצת הרכישה את הזכויות המשפטיות בקרקע הנרכשת ומייצג את הקבוצה מול המתכננים, בעלי המקצוע והקבלן, שיבנו את הפרויקט.

 

בנוסף, המשרד מייצג גם רוכשים המתארגנים לקבוצה במטרה לרכוש ביחד מספר דירות או משרדים באותו בניין. המשרד מייצג קבוצות רוכשים מול החברה הקבלנית במטרה לנצל את כוח הקנייה של הקבוצה לצורך השגת תנאים משפטיים וכלכליים טובים יותר בעסקה.    

 

 

 

 

bottom of page