top of page

הסכמי ממון בין בני זוג

 

 

הסכם ממון - יש לו השפעה על חיי הזוגיות, הנישואין והמשפחה. הוא קובע את חלקו של כל בן זוג ברכוש, המשותף והנפרד. מטרתו של הסכם הממון למנוע מחלוקות במקרה של פירוד בין בני הזוג.

 

לאור התמורות החברתיות והכלכליות מסייע המשרד ללקוחותיו להגן עליהם בפני בעיות עתידיות על-ידי מציאת הסדר המתאים להם ולרצונם בתחום יחסי הממון והרכוש.

 

בעניינים אלה אנו מקדישים רגישות ומחשבה למציאת פיתרון הוגן ומתחשב לכל אחד מבני הזוג. 

 

 

 

 

 

bottom of page