top of page
הגנת הדייר

הגנת הדייר

 

 

המשרד מייצג דיירים מוגנים ובעלי בתים בבעיות השונות והרבות, המתעוררות ביחסים המורכבים בין בעל הבית לדייר המוגן, כגון: עילות הפינוי של דייר מוגן, ההגנות שיש לדיירים מוגנים מפני תביעות פינוי (כמו: "סעד מן הצדק"), גובה דמי השכירות  והסבת זכויות של דיירות מוגנת בין בני משפחה.

 

חוק הגנת הדייר אינו מפורט דיו, ולכן המשרד ממליץ ללקוחותיו על תכנון מדוקדק והתייעצות מוקדמת בכל צעד בטרם יינקט.

 

לאור נטיית בתי המשפט לפתור סכסוכים אלה בדרך של פשרה, המשרד משקיע מאמץ רב למצוא פיתרון לסכסוך בהסכמה ובפשרה, מבלי שיהא צורך להעביר את ההכרעה בסכסוך לבית המשפט.

 

 

 

bottom of page