top of page
מיסוי מקרקעין

מיסוי מקרקעין

 

 

המשרד מספק ללקוחותיו ייעוץ בכל הקשור למיסוי מקרקעין (מס שבח מקרקעין, מס רכישה,  היטל השבחה ועוד). המשרד מתמחה בייעוץ, ליווי וייצוג משפטי בפני רשויות המס, וועדות התכנון והבנייה ובתי המשפט. למשרד הישגים בנושאי מיסוי מקרקעין, והוא אף מייעץ לעורכי-דין, הנתקלים בסוגיות בנושא מיסוי מקרקעין. אשר על כן, המשרד מעורב בעסקאות מקרקעין כבר בשלב תכנון המס של העסקה, עוד טרם נוסחו מסמכי החוזה.

 

למשרד ניסיון רב במתן פיתרונות יצירתיים, המאפשרים ללקוחותיו למקסם את זכויותיהם ולשלם מסים  במסגרת הוראות החוק אך במינימום האפשרי.    

 

 

 

 

bottom of page